امنیت شبکه و ارتباطات

جدیدترین اخبار امنیتی و هشدارهای امنیتی !!

روش دریافت جهت های مختلف ماهواره ....

درجه های جهت ها:


1- هاتبرد = 35 درجه
2- نیل ست و آتلانتیک برد 3 = 5/15 درجه
3- تل استار 12 = 5/10 درجه
4-عرب ست = 40 درجه
5- ترکست 1 سی = 50 درجه
6- اینتل ست 902 = 52 درجه
7-ال ام آی = 55 درجه
8- ایوتل ست دبلیو 3 = 32 درجه


طریقه نصب :


حالا بعد از این مقدمه نوبت به گرفتن جهت میشود :

عزیزان نصب خیلی راحت است البته اگر کمی دقت کنید.

اولین کاری که ما برای جهت یابی ترکست - عرب ست - هاتبرد - نیل ست - ایوتل ست -تل استار 12 - ال ام آی - اینتل ست 902 انجام می دهیم یافتن قبله است.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم ترکست 1 سی :

دوستان ترکست 1 سی دقیقا رو به قبله است /.


1- ارتفاع دیش را 50 درجه قرار داده(توسط نقاله)

2- دیش را درست روبه قبله قرار دهید

3- برای جهت یابی از فرکانس 11607 افقی 3750 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 6 یا 12 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4 یا 5/10 قرار دهید

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن ترکست می شوید.

6- پس از گرفتن سیگنال فایندر را از رسیور و ال ان بی جدا کرده سپس به

روی فرکانس 12652 افقی 22500 رفته و اگر دیدید سیگنال ندارد با کمی چرخاندن ال ان بی سیگنال پر می کند .

7- حالا روی این فرکانس میله ها را کوتاه و بلند کنید تا بهترین سیگنال دریافت شود.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم عرب ست :

مراحل نصب :

1- ارتفاع دیش را 40 درجه قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار دهید سپس حدود 16 درجه (تقریبی)به سمت راست دیش را حرکت دهید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11747 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن عرب ست می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم هاتبرد:

هاتبرد از بهترین و پربیننده ترین ماهواره در ایران می باشد.

مراحل نصب

1- ارتفاع دیش را 35 درجه قرار دهید.

2- مطابق معمول دیش را رو به قبله قرار داده و سپس حدود 30 درجه (تقریبی) به سمت راست حرکت دهید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11054 افقی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن هاتبرد می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم نیل ست:


مراحل نصب


1- ارتفاع دیش را 5/15 درجه قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود 49 درجه به سمت راست بچرخانید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11747 عمودی 27500 یا 11900 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن نیل ست می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم تل استار 12 :


مراحل نصب1- ارتفاع دیش را 5/10 قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود 57 درجه (تقریبی) به سمت راست بچرخانید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11494 عمودی 17469 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکاندادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن تل استار 12 می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندنال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

البته این جهت کمی احتیاج به صبرو حوصله دارد.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم یوتل ست دبلیو 3 :


این جهت کانال های کمی دارد ولی کانال های خوب از جمله TRT 1 2 3 4 و M6


مراحل نصب

1- ارتفاع دیش را 32 درجه قرار دهید.

3- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود 35درجه (تقریبی) به سمت راستبچرخانید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11175 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن این جهت می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

--------------------------------------------------------------------

تنظیم اینتل ست 902 :

در این جهت کانال های سراسری و استانی ایران موجود می باشد.


مراحل نصب


1- ارتفاع دیش را 52 درجه قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس این بار 20 درجه(تقریبی) به سمت

چپ بچرخانید .

3- برای جهت یابی از فرکانس 10973 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 7 یا 1 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی5 یا 11قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن این جهت می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.

--------------------------------------------------------------------

توضیحات :

1- برای استفاده از فایندر باید عقربه اش را بین 6 و 7 قرار داده و دیش را حرکت میدهیم وقتی عقربه روی 10 رفت دوباره بین 6 و 7 قرار می دهیم .

اینقدر این کار را انجام می دهیم تادیگر عقربه تکان نخورد حالا دیش را کمی بالا

و پایین (خیلی کم) میکنیم و سیگنال دریافت می شود.


2- منظور از تکان دادن دیش حرکت به چپ و راست و کمی بالا و پایین است.با آرزوی موفقیت.

Photo

photo

photo

photo

photo

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 1:20  توسط محمدرضا   |